Anasayfa / 2. El İş Makinaları / İş Makinası Nasıl Kiraya Verilir?

İş Makinası Nasıl Kiraya Verilir?

Değişen yaşam koşullarıyla birlikte zaman kavramının önemi artış göstermiştir. Özellikle iş hayatında zamandan tasarruf sağlanması, kısa sürede pek çok işin tamamlanmasını mümkün kılmaktadır. İnsan gücünü minimize ederek işlerin verimliliğini artıran iş makinalarına olan ihtiyaç fazlalığı da bu noktada kendini göstermektedir. Pek çok farklı türüyle çeşitli işlerde kullanım imkanı sunan iş makinaları, verimli olmalarının yanı sıra maliyet açısından yüksek olabilmektedir. İş makinası satın alma gücü bulunmayan ya da tek seferlik makina kullanımına ihtiyaç duyan kurumların makinaları kiralamaya başlaması, literatüre iş makinası kiraya vermek kavramının girmesine yol açmıştır.  İş makinaları kullanım alanlarına, niteliklerine ve türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Tek bir makinayı tüm proje boyunca kullanmak mümkün olmayabilir. İş makinası satın alırken oluşacak maliyet dışında vergiler, bakım masrafları, arıza ve hasar durumunda parça değişim masrafları gibi ek giderler oluşabilir. Bu ek masraflar işletmeler için ciddi bir gider kalemi demektir. Oluşabilecek maliyeti karşılamak istemeyen işletmeler, iş makinası kiralamayı tercih etmektedir. Makinaların kiralanması anlık ve kısa süreli işler için oldukça fayda sağlamaktadır. İş makinası kiralamaya olan artış, araç sahiplerinin gündemine iş makinası nasıl kiraya verilir, sorusunu taşımıştır. Tüm alım satım veya kiralama süreçlerinde olduğu gibi, iş makinaları kiraya verilirken de izlenmesi gereken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Öncelikle kiralama işlemine taraf olan kişiler arasında bir sözleşme imzalanması gerekmektedir. İş makinası kira sözleşmesi her iki taraf için de güvence teşkil eder. Çünkü, resmi olarak kayıtlara geçen bu belgede yer alan maddeler her iki tarafın da sorumluluğunu içermektedir. Ayrıca devlet tarafından belirlenen ticari kurallar için de sözleşme düzenlenmesi önem arz etmektedir.

İş Makinası Kira Kontratı Nasıl Düzenlenmelidir?

İş makinası kira kontratı birtakım hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Sözleşmede açıkça belirtilmesi gereken konu başlıkları bulunmaktadır. Kiralama işlemine taraf olan kişilerin tüm bilgilerin sözleşmede açıkça yer verilmelidir. Sözleşmenin içeriği ve konusu herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde yazılmalıdır. Kiralamaya konu olan iş makinasının teslim tarihi, bedeli ve ödeme türü gibi ibareler sözleşmede yer almalıdır. Sözleşme kapsamında tarafların sorumlulukları ve tebligat adresleri beyan edilmelidir. Son olarak ihtilafların hali ve yürürlük başlıkları altında gerekli açıklamalar yapılarak sözleşme imza altına alınmalıdır. Kontrat 2 nüsha olarak hazırlanır ve tarafların imza atmasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, şeffaf ve her iki tarafın da haklarını koruyan bilgilere verilmesidir. Hizmet bedeli ve ödemelerle ilgili bilgiler herhangi bir sorun yaşanmaması için net olarak düzenlenmelidir. İş makinaları kira bedelleri için standart bir uygulama bulunmamaktadır. Ortalama bir ücret politikası uygulansa da yapılan işin süresi, niteliği, kiralanan makinanın kapsamı ve özelliklerine bağlı olarak fiyatlar çeşitlilik göstermektedir. İş makinasıyla birlikte makinayı kullanacak kişinin de kiralanması farklı bir uygulamayı gerektirmektedir. İş makinası kiralayan firmalar, operatör hizmeti de talep ederse hizmet sözleşmesi kapsamında hazırlanmalıdır. Sadece makinanın kiralandığı durumlarda iş makinası kira bedeli tevkifat işlemi uygulanmaz. Dolayısı ile, sözleşme kiralama sürecinin detaylarına göre değişiklik gösterebileceğinden özen gösterilmesi gereken bir konudur.

İş Makinaları Neden Kiraya Veriliyor?

Çeşitli sektörlerde yoğun olarak kullanılan iş makinaları hem kiralayan hem de kiraya veren taraf açısından fayda sağlamaktadır. Kiraya veren kişiler satın aldıkları makinaları çalıştırarak gelir elde ederken, kiralayan işletmeler de daha ekonomik avantajlarla projelerini tamamlama şansına sahip olmaktadır. Bu avantajın farkına varan işletmelerin artmasıyla birlikte pek çok platformda iş makinası kiraya vermek istiyorum gibi ilanların sayısında artış görülmektedir. İş makinalarının neden kiraya verildiğini ve sağladı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Özellikle inşaat sektöründe, insan gücüyle yapılması mümkün olmayan iş sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle ilgili şirketler iş makinalarının gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tek bir makina satın alarak her alanda kullanmak mümkün olmadığı için işletmeler kiralama hizmeti almayı tercih etmektedir. İş makinası kiralama hizmeti veren firmalar da değişen ihtiyaçlar doğrultusunda farklı iş makinaları kiralamaktadır.
  •  Herhangi bir proje için iş makinasına ihtiyaç duyulduğunda sadece bu makinayı satın almak yeterli olmamaktadır. İş makinaları periyodik bakım ve onarıma ihtiyaç duyan araçlardır. Düzenli bakım aksatıldığı takdirde çalışma performansı düşebilir ve yapılan işten beklenen verim alınamaz. Bu makinaya sahip olan işletmelerin bakım onarım işleri için özel bir ekip bulundurması ve bütçe ayırması demektir. İş makinası alıp kiraya vermek, işletmeleri bu külfetlerden kurtarmak demektir. İş makinası kiralama hizmeti verenler makinalarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirerek, işletmelere kolaylık sağlamaktadır.
  • Yapılan iş sırasında, özellikle de iş büyük bir iş ise, iş makinasının sebep olduğu maliyetleri hesaplamak mümkün olmayabilir. İşletmelerin bu hesapları yapacak zamanı ve gücü olmayabilir. İş makinası kiraya veren firmalar, işletmeye iş makinası kiralama faturası aracılığıyla tüm gider kalemlerini iletmektedir. Böylece kiralama hizmeti alan işletme, iş makinasının maliyetinin toplam bütçeye olan hesaplamasını kolaylıkla yapabilir.
  • İş makinası kiralayan firmalar, rakipleri arasında var olabilmek için güvenilir hizmet sunmak ve en yeni teknolojilere sahip olan araçlar bulundurmak zorundadır. Böylece, bu firmaların bünyesinde yüksek potansiyele sahip olan verimli araçlar bulmak her an mümkün olmaktadır.

En Sık Kiralanan İş Makinaları Hangileridir?

İnşaat sektörüne yapılan yatırım her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle iş makinası kira getirisi de daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Dinamizmini koruyan kiralama sektörü bünyesinde çok fazla iş makinası modeli bulunmaktadır. Bu modeller arasından en çok tercih edilenleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Ekskavatör, en kullanışlı iş makinaları arasında yer alır. Fonksiyonel kullanım imkanı sunan makina, paletli modeli sayesinde elverişsiz arazi koşullarında rahat kontrol imkanı sunar. Bu nedenle ekskavatör kiraya vermek istiyorum ilanı veren kişi ve firma sayısı oldukça fazladır. Ekskavatör kiralarken işin yapılacağı arazi koşullarını göz önünde bulundurmak doğru seçim için önemlidir.
  •  Beko loder, yükleme ve kazma işlemlerini bir arada yapabilen bir makinadır. Her iki işleme de ihtiyaç duyan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.
  • Forklift, pek çok alanda sıkça kullanılan bir araçtır. Malzemelerin kısa mesafe içerisinde bir yerden bir yere taşınmasını mümkün kılmaktadır. Bu makinalar oldukça kolay hareket ederler. Forklift kullanabilmek için özel ehliyete sahip olmak gerekmektedir. Herhangi birinin makinayı kullanması mümkün değildir. Bu nedenler işletmeler genellikle makina operatörü ile birlikte kiralama hizmeti almayı tercih etmektedir.

Bunların dışında kule ve mobil gibi vinç türleri de sık tercih edilen iş makinaları arasında yer almaktadır. İş makinaları kira fiyatları sabit değildir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İş makinası kiraya veren firmalar ortalama bir fiyat sunmakla birlikte filolarındaki makina niteliklerine bağlı olarak farklı fiyat politikaları uygulayabilmektedir. Kiralama sürecinden memnun kalmak için ilk dikkat edilmesi gereken nokta iş makinası kiraları değil ihtiyaca uygun hizmet sunmak ve almaktadır. Böylece her iki taraf açısından süreç verimli olarak yürütülebilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir